Vikbolands Struts erbjuder ett modernt slakteri i Östergötland. För att få till en bra lösning för slakten av våra strutsar och nötkreatur så har vi byggt ett EU-godkänt kontrollslakteri, slakterinummer 359.  Det blev godkänt av livsmedelsverket 5 juni-12. Nu har vi koll på hela produktionskedjan ”från jord till bord” och det känns verkligen bra att vi kan stå för hög kvalité hela vägen. Det är bra för djuren, det är bra för oss och det är bra för er kunder. Vi har godkänt att slakta struts, nöt, får, get, häst och bisonoxar. Även allt klövvilt. Vi utför även legoslakt och styckning efter önskemål.

 

KRAV-godkänt slakteri

Slakteriet är IP Livsmedels-certifierat och KRAV-godkänt vilket ytterligare borgar för kvalité.

Vi har inga långa transporter och all slakt sker utan stress och i lugn miljö så djuren ej stressas i onödan, slakten sköts av oss själva. Slaktkropparna hängmöras sedan beroende på art och ålder. Allt bakdelskött från nöt hängmöras mellan 14-20 dygn för att det ska bli så gott och mört som möjligt. Vi styckar sedan och paketerar köttet samt märker det med all information som behövs.

Unika köttprodukter

Småskaligt mathantverk skapar unika köttprodukter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma ekologiska produkter utan onödiga tillsatser som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag.

Hästslakt

Hästslakt utföres i samarbete med Kolmårdens Djurpark. Det mesta av köttet går till djurparkens rovdjur. En liten del som filé och ryggbiff säljs vidare till restaurang. Hästarna måste vara godkända för att bli livsmedel vilket innebär att hästpasset måste vara ok för detta ändamål. Ta gärna direktkontakt med Niclas på tel: 070-740 11 53.

Slakteri med legoslakt

Vi hjälper er gärna med slakt, styckning och paketering. Styckning sker efter era önskemål.

Slakt av nöt 14 kr/kg. Styckning/vaccning och märkning 14 kr/kg. Priset baseras på slaktvikten.

Plus 10 kr/kg för färsen som mals, packas och märks.

   

Lammslakt 375 kr/lamm

Fårslakt 475 kr/får

Styckning 375 kr/lamm

Benfristyckning 475 kr.

Vaccning och märkning 375 kr/lamm

Samtliga priser plus moms 25%

För frågor eller bokning ring Niclas 070-7401153

Djurägarförsäkran

DJURÄGARFÖRSÄKRAN   

 

Djurägare:

Adress:                                                                                    Postnr:

Telefonnr:

E-mail:                                                                                    Besättningsveterinär

Djurägarens SE-nr                                                                  Personnr/orgnr.

Slakteriets SE-nr  211780                         Kontakt.  Niclas Nordqvist  070-7401153

Djurslag:

Ras:

Antal:

Öronnr:

Ålder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteckningar:

Härmed intygas på heder o samvete att levererade djur:

  • är födda och uppfödda i Sverige och är märkta i enl. SJVs föreskrifter samt är registrerade i CDB
  • enligt min bedömning är friska och tillräckliga rena, ej har gödselpansar, kockor eller annan förorening.
  • inte kommer från en besättning spärrad pga. smitta
  • inte kommer från en besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan  överföras från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött eller mjölk
  • inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling och ej fått GMO foder
  • att ev. dräktiga djur har mer än fyra veckor till förlossning och att tiden mellan transport och ev. kalvning inte understiger 3veckor.      

Djurägarens/ansvarigs underskrift                                                    Datum:

Mottaget av:                                                    Sätt kryss i rutan om djuret är KRAV-Godkänt och kommer säljas

                                                                         som KRAV-Kött.                         

Djurägarförsäkran finns också som nedladdningsbar PDF

Klicka för att ladda ner djurägarförsäkran som PDF.