Strutsen är jordens största nu levande fågel men den kan inte flyga. Strutsen finns vilt bara i Afrika. Den är anpassad till ökenklimat och kan tåla både hetta och kyla ganska bra. Hjärnan är minimal hos struts, ungefär som en valnöt eller något mindre än deras öga.
Synen är dock extremt god och den kan springa väldigt fort. Mer än 60 km/h har uppmätts. En vuxen fågel har en höjd på 2-2,5 m. Strutsen har som enda fågel bara två tår. Stortån har en klo nagel på 4-5 cm som kan användas till försvar, grävning och att tillreda boet. I strid sparkar strutsen framåt och sparken har samma kraft som en hästspark.
För mer information om strutsen gå in på www.struts.nu

 

Strutsuppfödning

Strutsen föds upp i första hand för det fina och nyttiga köttets skull, strutsen ger även andra bra produkter som jätte fina skinn, fjädrar och det fantastiska strutsfettet som blir till bl.a. suvurän hudsalva som hjälper många med olika hudåkommer. Kommersiell uppfödning sker i Sydafrika, Zimbabwe, Namibia, och Israel. Numera även Europa, USA och Australien. I Sydafrika slaktas ca 1 000 djur/dag. Där finns en stam på 150- 200 000 moderdjur. Köttet som är rött påminner om nötkött, det är extremt fettfattigt, 2,5% fett och exporteras som gourmetkött över hela världen.
Hudarna används till exlusiva skinnarbeten såsom skor, väskor, plånböcker, jackor mm. Det är främst skinnindustrin i Japan och USA som använder dessa skinn. Priserna ligger normalt 3-5 ggr högre än andra skinnprodukter. Plymerna har en begränsad marknad idag. Fjädrarna är fettfria och kan användas till dammvippor i speciellt känsliga sammanhang, såsom dataindustrin mm. Bilindustrin i Sverige och hela världen använder strutsfjädrar till att damma av karossen innan den känsliga lacken sprutas på.