stutskyckling-i-skal

joggers

Slakteriet – Ett EU-godkänt kontrollslakteri i Östergötland

Vikbolands Struts erbjuder ett modernt slakteri i Östergötland. För att få till en bra lösning för slakten av våra strutsar och nötkreatur så har vi byggt ett EU-godkänt kontrollslakteri, slakterinummer 359.  Det blev godkänt av livsmedelsverket 5 juni-12. Nu har vi koll på hela produktionskedjan ”från jord till bord” och det känns verkligen bra att vi kan stå för hög kvalité hela vägen. Det är bra för djuren, det är bra för oss och det är bra för er kunder. Vi har godkänt att slakta struts, nöt, får, get, häst och bisonoxar. Även allt klövvilt. Vi utför även legoslakt och styckning efter önskemål.

KRAV-godkänt slakteri

Slakteriet är IP Livsmedels-certifierat och KRAV-godkänt vilket ytterligare borgar för kvalité.

slakteri i östergötland

kontrollslakteri

Vi har inga långa transporter och all slakt sker utan stress och i lugn miljö så djuren ej stressas i onödan, slakten sköts av oss själva. Slaktkropparna hängmöras sedan beroende på art och ålder. Allt bakdelskött från nöt hängmöras mellan 14-20 dygn för att det ska bli så gott och mört som möjligt. Vi styckar sedan och paketerar köttet samt märker det med all information som behövs.

Unika köttprodukter

Småskaligt mathantverk skapar unika köttprodukter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma ekologiska produkter utan onödiga tillsatser som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag.”

Slakteri med legoslakt

Är du i behov av ett slakteri och utförd legoslakt beläget i Östergötland, på Vikbolandet utanför Norrköping, så kontakta oss på Vikbolandsstruts!

Hästslakt

Hästslakt utföres i samarbete med Kolmårdens Djurpark. Det mesta av köttet går till djurparkens rovdjur. En liten del som filé och ryggbiff säljs vidare till restaurang. Hästarna måste vara godkända för att bli livsmedel vilket innebär att hästpasset måste vara ok för detta ändamål. Ta gärna direktkontakt med Niclas på tel: 070-740 11 53.

002

Vi levererar våra köttprodukter i kylbil.